Rok 2000

12.02.2010 19:50

Pouť do Říma

V jubilejním roce byla uspořádána pouť věřících z České republiky do Říma. Této pouti se zúčastnili naši orlové Josef Procházka, P. Stanislav Tvarůžek, Jan Novotný ml., Ing. Ivana Novotná, Eliška Novotná, Josef Soukal st. a Jan Soukal.

Zvolení župního starosty

Na výroční schůzi Župy Krekovy byl župním starostou zvolen br. Stanislav Blaha.

I. ročník Memoriálu prof. Benáčka

Dne 27. května byl uspořádán I. ročník přespolního běhu Memoriál prof. Benáčka. Ústředí Orla tu zastupovali místostarosta br. Kostelka, místostarosta a místopředseda tělovýchovné rady br. Petr Voleský. Akce začala mší svatou, kterou sloužil Otec Stanislav Tvarůžek, duchovní slovo pronesl jáhen Ivan Synek. Přijeli závodníci z 16 jednot. Závodilo 200 běžců v 17 kategoriích.