Olešnický Orel slaví 100 let

09.08.2011 14:20

V letošním roce si připomínáme 100 let od založení jednoty Orla v Olešnici. Při této příležitosti byly uspořádány oslavy, jejichž součástí byl již 12. ročník Memoriálu P. Leopolda Benáčka v přespolním běhu. Závody jsou pořádány na počest P. Benáčka, který se v předválečné době velkou měrou zasloužil o rozvoj olešnického Orla a stavbu Orlovny.

Běhu se zúčastnilo na 130 závodníků z jedenácti moravských orelských jednot. Soutěžilo se ve dvaceti kategoriích. Naši jednotu reprezentovalo 26 závodníků převážně z řad mládeže. Jako hosté se závodu zúčastnili nový starosta Orla br. Stanislav Juránek, místostarosta br. Božetěch Kostelka, starosta župy br. Stanislav Kamba, starosta města Olešnice PaedDr. Zdeněk Peša. Závod proběhl v přátelské soutěžní atmosféře.

V neděli 22.5. po dlouhých přípravách nadešel okamžik našich oslav. Orlové a farníci se sešli na slavnostní mši svaté, která se konala ve 14:00 a celebroval ji duchovní rádce Orla P. Kopecký společně s našim otcem Lazárkem. Na závěr mše svaté zazněla česká státní hymna. Poté jsme se přesunuli průvodem v čele s krojovanými do Orlovny, kde pokračovaly další oslavy. Na zahradě Orlovny byl připraven odpolední program pro rodiče s dětmi. Hlavním bodem bylo vystoupení skupiny historického šermu. Pro ostatní pokračoval program v sále Orlovny po úvodních proslovech hostů v čele se starostou Orla br. Stanislavem Juránkem. Poté Ústředí Orla ocenilo členy naší jednoty. Krátkou kulturní vložkou zpestřilo odpoledne vystoupení nejmladších dětí. Následně přednesl starosta naší jednoty br. Josef Soukal souhrnnou zprávu o historii a současnosti naší jednoty, kterou doprovázela prezentace naší činnosti. Po občerstvení následovala volná diskuze mezi hosty a účastníky oslav.