Historie Orla v Olešnici

Dějinám olešnické jednoty, jejíž kořeny musíme hledat v dobách císaře pána, nescházejí zvraty korespondující s pohnutými dějinami národa. Dvě světové války, dvě totality. Přesto nebo právě proto je zajímavé sledovat dění od založení Orla po současnost.

Mezi výraznými osobnostmi, kteří se zasloužili o rozkvět Orla vyniká postava P.Leopolda Benáčka, které je věnována samostatná kapitola.