Zdař Bůh!

Orel jednota Olešnice je součástí celorepublikově působícího občanského sdružení Orel. Kořeny této spolkové organizace sahají stejně jako historie naší jednoty do počátků dvacátého století. Přes mnohé vnější i vnitřní problémy je činnost Orla založena na křesťanských hodnotách. S heslem "dáváme sportu smysl" je prioritou podpora sportu pro všechny. Olešnická jednota zahrnuje florbalový oddíl a oddíl stolního tenisu. Probíhá též cvičení rodičů s dětmi.

Pro pořádání různých akcí (sport, oslavy) poskytujeme prostory orlovny. NOVĚ též možno st ubytování.

Významnou událostí odkazující svým názvem k bohaté historii olešnického orla je Memoriál P.Leopolda Benáčka - orelský běh pořádaný námi každoročně během jednoho z květnových víkendů, kterého se účastní zástupci jednot z celé republiky.